Varför kryssa Pontus Båth?

Pontus Båth är född och uppvuxen i Göteborg där han driver företag inom fiskenäringen. I valet 2014 blev Pontus en av Sveriges mest kryssade politiker med 3349 personkryss i riksdagsvalet.

Idag sitter Pontus som förtroendevald i regionfullmäktige, regionutvecklingsnämnd och miljönämnd i både region och kommun. Han representerar även Västra Götalandsregionen i fiskekommunerna. Regelbundet tjänstgör Pontus i både Hovrätt, Förvaltningsrätt och Övervakningsnämnd.  

Frågor jag vill driva i riksdag, region och kommun

Avskaffad arbetsgivaravgift för alla! 
Arbetslösheten är fortfarande oroväckande hög i hela landet! Alliansen sänkte arbetsgivaravgifterna för alla under 26 år vilket gav fler unga jobb under åren 2006-2014. Tyvärr avskaffande Stefan Löfvens regering samma rabatt vilket direkt resulterade i att ungdomar blev mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Skatt på att anställa bör avskaffas omedelbart då detta liksom höga punktskatter leder till minskad efterfrågan. I Sverige behöver vi en hög efterfrågan på jobb.

Strängare straff för våldsbrott  
Människor som väljer att använda våld eller hot om våld mot andra är ett av de större hoten mot ett tryggt samhälle. Hårdare påföljder för dessa brott och de som ertappas gång på annan skall utredas och om möjligt behandlas i fängelse eller i frivården. Avskaffa straffrabatten och låt brottslingar sitta av hela fängelsetiden och inte enbart 2/3 delar.

Upprustning av utsatta förorter
Vi måsta satsa på de förorter med stora socioekonomiska problem. En upprustning av förorter som Biskopsgården, Angered, Husby och Rosengård. Kommunerna måste renovera hyresbostäderna. Öronmärkta pengar till skolan. Stora polissatsningar med lokala kontor. Samarbete mellan etablerade företag och kommunen för att uppmuntra människor att söka jobb. Ge människor i förorten ett värdigare liv!       

Fiskeripolitik
Sverige tillsammans med EU måste kämpa för ett hållbart fiske! Endast med gemensamma regelverk kan vi uppnå ett rättvist fiske. Det kustnära fisket som ger färsk matfisk skall prioriteras. Hållbara fiskemetoder vid skaldjursfiske som bur istället för trål. Svenska vatten skall vara tillför svenska fiskare och inga andra! Kvoterna skall vara korrekt reglerade mellan EU länderna.

Sänkt bolagsskatt
En konkurrenskraftig bolagsskatt är viktigt för att stimulera näringslivet. När fler små företag får lite mer pengar över kommer automatiskt fler få möjlighet till att anställa. Arbetsgivaravgifter är fortfarande den största kostnaden för småföretag.

IMG_7434.JPG