Sverigemötet 2014

Nya Moderaterna med dess företrädare går från klarhet till klarhet! En starkare politik för Sverige och en given röst i Europa.
Blev även en intervju i GP om den organiserade brottsligheten.

✔️ Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
✔️ Nolltolerans mot organiserad brottslighet
✔️ Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
✔️ Tillväxt i hela Sverige
✔️ Ett omtag i svensk integration och migrationspolitik

 

image

Sabotage?

Vad är det som händer i Sverige just nu?
• Kommunikationsmaster saboterade med koppling till myndigheternas rakelsystem.
• Järnväg saboterad på viktiga förbindelser.
• Just nu ligger stora delar av flygtrafiken nere då radarfunktionen slutat att fungera.

Dessa incidenter är tillsammans troligtvis för avancerat för den organiserade brottsligheten.
Viktigt att regering och berörda myndigheter agerar då modern krigsföring i skymningsläge handlar om att slå ut motståndarens kommunikation och andra samhällsviktiga funktioner.

 

image

Ny styrelse i MUF Göteborg

MUF Göteborg tackar för en fantastisk distriktsstämma! Här ser ni den nya distriktsstyrelsen tillsammans med stämmotalarna som gästade oss, Claes Berglund från Stena AB och Moderaternas Jonas Ransgård från kommunstyrelsen!

Vi ser fram emot ett fantastiskt verksamhetsår!

image