VTI

På verksamhetsbesök hos VTI med trafikutskottets Erik Ottoson!
VTI i Göteborg leder forskning på självkörande fordon kopplat till trafikanters beteende i olika trafiksituationer.

Framtidens utmaningar
• Åldrande befolknings påverkan på trafiksäkerheten?
• Hur självkörande fordon kommunicerar med gående och cyklister?
• Kommer fordonen att ha högkapacitets batterier eller möjliggör infrastrukturen att det finns elslingor i vägarna.

VTI var även positiva till motionen från Hampus Magnusson och Axel Josefson om att genom mobilitetsteknik anpassa en stadsdel i Göteborg för utveckling av självkörande fordon

Ett hot mot näringslivet!

Göteborgs Stad med de rödgröna har startat krig mot bilarna! Man straffar sina medborgare som äger bil och skickar tydliga signaler till både Volvo, Nevs och Tesla som verkar i Väst Sverige. Detta kommer straffa stadens utveckling!

De rödgröna i Göteborg har som politiskt mål att minska bilarna. Min uppfattning är att minska bil inte kan vara ett mål utan enbart en konsekvens av andra satsningar som kollektivtrafik. Sluta med förmyndarpolitik där politiker bestämmer hur vi människor skall ta oss till arbeten, dagis eller andra aktiviteter. Friheten att välja själv kommer gagna miljön då marknaden pressar fordonsindustrin att ta fram nya lösningar!

Årsmöte med Hisingsföreningarna

Årsmöte med Hisingsföreningarna i Nya Moderaterna i Göteborgs lokaler! Vi var många som höll med Hampus Magnusson som talade om de många problemen som finns i Göteborg. När de rödgröna lägger pengar på kameluppfödning i förorten vill vi istället prioritera säkerheten i kommunen!

Tackar även medlemmarna för förtroendet att fortsätta som ordförande i Torslanda!

Besök hos Thörnströms

Idag har jag träffat en av Sveriges allra bästa kockar Håkan Thörnström!

Håkan har drivit Thörnströms kök i Göteborg i mer än 20 år. Hans betydelse för gastronomin och Göteborgs utveckling som restaurangstad är betydande.

Åren efter finanskrisen var tuff för hela branschen och när företagen drog tillbaka representationen var det många som inte orkade och slog ihop verksamheten. Håkan gjorde precis tvärtom och investerade all sin tid och ork för att fortsätta. Idag har Thörnströms kök en stjärna i Guide Michelin och drar besökare till Göteborg från hela världen. Precis vad Göteborg och Västra Götaland behöver!

Tack vare Västra Götalandsregionens kontaktdagar för politiker har vi möjlighet att besöka och lära oss mer av företag och organisationer. Väl investerat!

Folk och försvar

Moderata Ungdomsförbundet i Sverige sänder Pontus Båth till Folk och Försvars säkerhetsakademi för att öka kunskapen i säkerhetsfrågor i distriktet.

Vad känns inte mer prioriterat i dessa tider när regeringen gång på gång fattar problematiska beslut för Sveriges säkerhet.

• Försvarsmakten är underfinansierade och saknar vapensystem
• Regeringen hyr ut hamnar till Ryssland för att bygga Nordstream 2
• Säpo saknar lagstiftning och verktyg för att lagföra terrorister

Polisiär kollaps i Malmö!

Systemkollaps hos polisen i Malmö!
Vi hinner inte utreda sexualbrott mot barn säger chefsåklagaren i Malmö. Katastrof!
Görs inget snart kommer ännu fler människor att bryta samhällskontraktet och en krissituation kommer uppstå.

Vi behöver
• En ny Alliansregering som på allvar tillför medel till Polisen. Den största satsningen i modern tid krävs.
• Antalet poliser måste bli fler.
• Lönerna måste justerad upp betydligt för att kompensera för arbetssituationen.

I övrigt ett flyktingstopp och ett intensifierat arbete med att avhysa de som ej har fått uppehållstillstånd i Sverige.

IMG_5556

IMG_5555 IMG_5557

Säkerhetspolisen i Göteborg

ISIS är det största terroristhotet mot Sverige och rekryteringen i Göteborg är ett allvarligt problem. Säpo har uppgett att cirka 300 personer från Sverige har rest för att ansluta sig till ISIS i Syrien, varav flertalet kommer från förorter i nordost.

http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/sapo-behover-okade-resurser-for-att-skydda-goteborg/

img_0171